W ŚWIĄTYNIACH ORISY - BHUBANEŚWAR, PURI I KONARAK

Sobota, 31.08, g. 18.00
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa 

W ŚWIĄTYNIACH ORISY - BHUBANEŚWAR, PURI I KONARAK (slajdy) - spotkanie z Jarosławem Poniewierą z Klubu Laurazja, który opowie o jednym z najciekawszych stanów Indii, a także o swoich wizytach w misji śp. ojca Mariana Żelazka w Puri. J. Poniewiera od 1991 roku regularnie podróżuje po Indiach i jest organizatorem wyjazdów do tego kraju. Cykl Indie - oblicza krainy nad Gangesem; www.laurazja.pl Wstęp 9 zł Spotkanie organizowane przez dokumentalistę Krzysztofa Śliwińskiego MAiP.