WEDY - ŚWIĘTE KSIĘGI INDII


Wtorek, 14.01, g. 18.00, Wstęp Wolny

WEDY - ŚWIĘTE KSIĘGI INDII - omówienie najstarszych tekstów indyjskich, wraz z ich prezentacją audiowizualną. Prowadzi Bożena Rubczyńska, kurator wystawy "Wielkie Indie - od Bengalu do Tamilnadu".