EKSPANSJA TURECKA W EUROPIE - OD ZDOBYCIA KONSTANTYNOPOLA DO KLĘSKI POD WIEDNIEM - prelekcja historyka Grzegorza Korsaka

Czwartek, 27.02, g.18.00, Wstęp Wolny

EKSPANSJA TURECKA W EUROPIE - OD ZDOBYCIA KONSTANTYNOPOLA DO KLĘSKI POD WIEDNIEM - prelekcja historyka Grzegorza Korsaka. Organizacja Marian Majka (MAiP).