OSTATNIE DNI I ŚMIERĆ BUDDY ŚAKJAMUNIEGO


Wtorek, 4.03 g. 18.00, Galeria Azjatycka, Freta 5.

OSTATNIE DNI I ŚMIERĆ BUDDY ŚAKJAMUNIEGO – pierwsze z czterech spotkań z indologiem i tłumaczem Arturem Karpem, przygotowującym do wydania polski przekład palijskiej „Wielkiej Sutry o Doskonałym Wygaśnięciu” (Mahaparinibbana-sutta). Słuchacze zapoznają się z przedstawionymi w tekście zdarzeniami poprzedzającymi ostateczne odejście Przebudzonego, a także z dramatycznym przebiegiem uroczystości pogrzebowych. Wstęp 9 zł.

Spotkanie prowadzone przez kustosza MAiP Macieja Góralskiego z cyklu Z tradycji buddyzmu