1-12 grudnia malowanie thanki

Pani Maria Osuchowska obecnie przebywa poza granicami Polski. Wraca do Warszawy w grudniu, będzie kontynuowała malowanie thanki (1 do 12 grudnia). Na styczeń Pani Maria planuje poświęcenie thanki. O terminie będę na bieżąco informował.