KIMONO W SZTUCE WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTEK JAPOŃSKICH

Spotkanie z historyczką sztuki, doktorantki UMK Magdaleną Furmanik-Kowalską.

Czwartek, 21.05.2009 godz. 18.00
Galeria Azjatycka ul. Freta 5.


Prezentacja ma na celu przybliżenie znaczenia i roli kimona we współczesnej sztuce na przykładzie realizacji artystycznych kilku Japonek. Zawierać będzie również krótką historię tego niezwykłego stroju, opis jego specyfiki wyróżniającego go na tle innych strojów narodowych oraz przedstwawi stosunek współczesny Japończyków do kimona jako symbolu tożsamości kulturowej. Postara się odpowiedzieć na pytanie: jakie treści kryje za sobą noszenie go współcześnie?

Magdalena Furmanik-Kowalska - doktorantka Nauk o Sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, przygotowuje pracę badawczą na temat współczesnej sztuki artystek japońskich w kontekście ich kultury. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu. Organizatorka i współorganizatorka kilku konferencji naukowych o zasięgu krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. "Oblicza Japonii"(2005), "Sztuka Japonii" (2007), "I Kongres Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej w Polsce" (2008). Autorka wielu artykułów na temat artystek japońskich m.in. "Rola artystek w kształtowaniu się japońskiej sztuki współczesnej” w: "Sztuka Japonii", red. Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009; „Miejsce Japonek wśród prekursorek sztuki wideo” w: "Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia", red. Jerzy Malinowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008; „Kultury Azji oczami artystek”, „uniGender” nr 1(3)/2007; „Fotofantazje”, „Zadra” 3-4/2007. Kuratorka wystaw HOarT Studio m.in. "HAIQ" w Sushi TEKEDA .