ŻYCIE I ŚMIERĆ Z PERSPEKTYWY NAUK BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO

Piątek, 2.04. godz.18.00 ŻYCIE I ŚMIERĆ Z PERSPEKTYWY NAUK BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO spotkanie z lamą Gursamem, wybitnym  nauczycielem, joginem  oraz praktykującym medytację ze szkoły Drikung Kagyu, opatem ośrodków w USA, który poprowadzi weekendowy kurs i inicjację Amitajusa; www.lamagursam.org Cykl Z Tradycji Buddyzmu. Wykład otwarty - wstęp płatny 20 zł.

Spotkania prowadzone przez kustosza i tłumacza Macieja Góralskiego;
www.magura.art.pl


Lama Gursam przez większość roku naucza w swoich ośrodkach w USA i w Kanadzie. Co roku, w zimie, jeździ do Indii i Nepalu do swoich nauczycieli po dalsze nauki i na czas odosobnienia. Organizuje pielgrzymki do świętych buddyjskich. Założył Bodhicitta Foundation mającą na celu ochronę starych tekstów buddyjskich oraz kultury tybetańskiej w Azji. Podejmuje działania na rzecz wykształcenia i praw kobiet oraz na rzecz opieki medycznej wśród uchodźców tybetańskich. Więcej info: http://www.lamagursam.org/

Biografia: Lama Gursam wstąpił do klasztoru Drikung Kagyu w Tso Pema w Indiach w wieku 6 lat. Uzyskał tam podstawowe wykształcenie z zakresu filozofii buddyjskiej, praktyki. W 1981 r. rozpoczął naukę w Central Institute of Higer Tibetan Studies w Sarnath, gdzie studiował filozofię buddyjską, sanskryt, hindi, tybetański i angielski. W 1990 roku ukończył naukę uzyskując nie tylko dyplom, ale także specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce od Jego Świątobliwości Dalajlamy. W tym samym roku Lama Gursam został zaproszony przez J.Ś. Kabyong Chetsanga Rinpoche do nauczania w Drikung Kagyu Institute w Dehra Dun. Nauczał tam przez 5 lat filozofii buddyjskiej i historii buddyzmu â był też osobistym sekretarzem J.Ś. Chetsanga Rinpoche. W trakcie pobytu w Instytucie odbył też roczne odosobnienie medytacyjne i otrzymał nauki oraz przekazy Dzogchen od Khenchen Thupten Rinpoche i innych nauczycieli ze szkoły Nyingma. J.Ś. Chetsang Rinpoche mianował go dyrektorem północno-amerykańskiego centrum Drikun Kagyu w USA i od tego czasu Lama przebywa nieustannie w USA. W Stanach Lama Gursam poznaje Jego Eminencję Garchena Rinpoche, pod którego to opieką odbył 3 letnie odosobnienie medytacyjne. W czasie odosobnienia praktykował Mahamudrę i Sześć Jog Naropy. Odosobnienie kontynuował w Lapchi (Nepal), gdzie przez 6 miesięcy praktykował w jaskini wielkiego jogina, Milarepy.
Foto: Lama Gursam przed jaskinią Milarepy w Lapchi.