WIELKI BUDDYJSKI FESTIWAL MODLITEWNY

Niedziela, 9.05., godz. 16.00 WIELKI BUDDYJSKI FESTIWAL MODLITEWNY (wideo; Monlam Chenmo 2002 i 2004) z udziałem XVII Karmapy Ordzien Trinlej Dordze w Bodhgaja, miejscu Oświecenia Buddy. Tłumaczenie i komentarz kustosz Maciej Góralski; www.magura.art.pl