Twarzą w twarz z Birmą. Wystawa w Traffic Club
Twarzą w twarz z Birmą. 
Fotografie Mirosława Kasprowiaka
1-30 czerwca. Traffic Club, Bracka 25

Birma należy do najbardziej fascynujących, a jednocześnie najbiedniejszych krajów Azji. Bywa nazywana Krajem Tysiąca Pagód ze względu na zachowane tu niezliczone zabytki sakralne buddyzmu: wspaniałe świątynie, stupy-relikwiarze, złocone pagody i kompleksy klasztorne. Niezwykłe bogactwo kultury i przywiązanie do wielowiekowej tradycji cechuje mieszkańców Birmy. Mozaikę etniczną kraju tworzą m.in. Birmańczycy, Szanowie, Karenowie i Monowie.

Wystawa fotografii ukazuje współczesność mieszkańców Birmy, ich codzienne, skromne życie, ciężką pracę, ale także życzliwość i otwartość, jaką okazują każdemu odwiedzającemu ich kraj. Fotografie są zapisem spotkań ze zwyczajnymi, a jednocześnie niezwykłymi ludźmi, przepełnionymi wiarą i godnością.

Organizator: Karolina Krzywicka (MAiP)