MUZYKA I CING

Sobota, 4.09., godz. 13.00 MUZYKA I CING - spotkanie w Klubie "Księgi Przemian" ze Sławomirem Gołaszewskim, który objaśni ponadto kilka mniej znanych praktyk. 

Spotkania organizowane przez dokumentalistę Krzysztofa Śliwińskiego; www.autodydaktyka.republika.pl