"BLISKI WSCHÓD NIE JEST CZARNO - BIAŁY". Fotografie Leszka Szczasnego

Wystawa fotografii z Bliskiego Wschodu jest zapisem podróży autora, który odwiedził samotnie Turcję i Syrię w latach 2007-2008. Autor przekornie zrezygnował z używania koloru oddającego wielobarwną mozaikę smaków, kolorów i zapachów Bliskiego Wschodu. Próbuje on rozbudzić ciekawość i pozwolić odbiorcy samodzielnie odkryć egzotyczny, a zarazem zwyczajny, codzienny świat Orientu ujęty w surowej gamie czerni, bieli i odcieni szarości. Fotografie są zaledwie wycinkiem licznej kolekcji zdjęć reportażowych powstałych podczas wielu wypraw Leszka Szczasnego, które stały się także ilustracją do niedawno wydanej książki „Świat na wyciągnięcie ręki”.

http://leszekszczasny.blogspot.com/
Organizator: Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie)
kontakt: karolinakrzywicka@wp.pl


MIEJSCZE: TRAFFIC CLUB, ul. Bracka 25 01.10-02.11.2010