SUFICKI TANIEC WIRUJĄCYCH DERWISZY (wideo)

Poniedziałek, 18.10. SUFICKI TANIEC WIRUJĄCYCH DERWISZY (wideo) - prezentacja muzyki i tańca zakonu Mewlewitów z Konji (Turcja), w tradycji Dżalaladina Rumiego; wprowadznie Rochan Tosun, iranistka, lektorka języka perskiego