Indie po 60-ciu latach…Wyprawa do Polskiego Osiedla Valivade-Kolhapur

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

zaprasza na wystawę

Indie po 60-ciu latach…Wyprawa do Polskiego Osiedla Valivade-Kolhapur,
prezentowaną od 3 do 30 listopada 2010 w Traffic Clubie
przy ul. Brackiej 25 w Warszawie (2 piętro)


Indie po 60-ciu latach…Wyprawa do Polskiego Osiedla Valivade-Kolhapur

My, polscy uchodźcy-wygnańcy, przebywaliśmy w Valivade-Kolhapur, w Indiach od 1942 do 1948 roku. Przybyliśmy tam z dalekiej Polski. Był rok 1939 - wybuchła II Wojna Światowa. Polska został napadnięta z zachodu przez hitlerowskie Niemcy, a ze wschodu przez Związek Sowiecki. Nastąpiły masowe deportacje ponad miliona Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Tam, w nieludzkich warunkach, tysiące z nich zmarło. Układ gen. Wł. Sikorskiego z władzami ZSRR w 1941r. pozwolił na stworzenie polskiej armia gen. Wł. Andersa, która wychodząc z „czerwonego raju”- ZSRR w 1942r.  zabrała do Persji ponad 40 tysięcy dzieci, młodzieży i kobiet. Pierwsze, na apel Rządu RP, zaoferowały pomoc Indie, przyjmując część z nich na swoje terytorium.
W Valivade-Kolhapur w Indiach powstało największe polskie osiedle liczące ponad 5 tysięcy ludności. Zostaliśmy życzliwie przyjęci przez miejscową społeczność. Uczyliśmy się tam w polskich szkołach, należeliśmy do polskich organizacji zuchowych i harcerskich. Wspólnie z Hindusami przeżywaliśmy dzień 15 sierpnia 1947 r. - dzień odzyskania niepodległości przez Indie.
Po zakończeniu wojny Polacy rozjechali się po świecie. Ostatni opuścili osiedle w Valivade w 1948 r. Część (ok. 10%) wróciła do Polski, wielu zamieszkało w Anglii, Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Republice Południowej Afryki, Australii.
Indie na zawsze pozostały w naszej pamięci.
Co dwa lata spotykamy się na Światowych Zjazdach Polaków z Indii z lat 1942-1948.
W 2005 r. zorganizowaliśmy wyprawę do krainy lat dzieciństwa i młodości w Indiach,  wyprawę do Valivade-Kolhapur.

Andrzej Jan Chendyński


Organizator: Karolina Krzywicka (MAiP), kontakt: karolinakrzywicka@wp.pl, tel. 22 621 87 19