Imperium Kirgiza

Imperium Kirgiza
Od Kirgistanu do Tadżykistanu

Fotografie Magdaleny Borowiec

Imperium Kirgiza to niezliczone pasma gór ciągnące się od wschodniej granicy Chin po zachodnią granicę Uzbekistanu, dotykając południowych rubieży Kazach-
stanu i północnych Tadżykistanu, wciskając się wąskim pasmem w afgański Korytarz Wachański.

Kirgiski stan to zielone pastwiska wśród majestatu gór. To zapach ciepłego chleba o świcie i tłustego mleka jaka. To smak kwaśnawego kumysu i czar przydrożnej czajchany.

Kirgiski stan to bliskość relacji. Wielopokoleniowość zamknięta w jednej jurcie. Dziadek, wnuczka, syn, mat-ka, córka i mąż. Wielopokoleniowość naznaczona surowym kształtem ośnieżonych gór, zimą od paź-dziernika do maja i soczyście zielonymi letnimi pastwiskami.

Imperium Kirgiza to nierozerwalna więź wędrowca
i konia. To surowe twarze, na których historię życia maluje wiatr, chłód i ostry blask słońca. Twarze z wyrysowaną odwieczną wędrówką od pastwiska do pastwiska.

Magdalena Borowiec

Organizator: Karolina Krzywicka (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie)