POD JEDNYM NIEBEM

Wtorek, 10.05 g.18.00

POD JEDNYM NIEBEM - spotkania ekumeniczne o nowej książce "Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu" w kontekście dialogu z wielkimi religiami Orientu. Rozmawiać będą: autor - prof. antropologii kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, były jezuita Stanisław Obirek i prof. Anna Sobolewska (PAN), znawczyni hinduizmu oraz buddolog i kustosz MAiP Maciej Góralski.