KULTY CZYNGIS-CHANA W MONGOLII

Czwartek, 30.06
godzina 18.00, Wstęp Wolny

Galeria Azjatycka Muzeum Azji i Pacyfiku
Warszawa, ul. Freta 5
tel. 22 635 28 11KULTY CZYNGIS-CHANA W MONGOLII - spotkanie z absolwentką mongolistyki i tybetologii Katarzyną Golik, interesującą się przemianami społecznymi i kulturowymi w Mongolii Wewnętrznej. Cykl Nieznane oblicza Mongolii. Organizacja Tomasz Madej (MAiP).


"Na terenie tzw. „Wielkiej Mongolii” w dalszym ciągu oddaje się cześć
Czyngis-chanowi. Dla Mongołów istotny jest fakt, że utworzył on nową
strukturę plemienną o nazwie Mongγol i dlatego uważa się go
symbolicznie (a nieraz i dosłownie) za przodka Mongołów.
Istnieje wiele miejsc oficjalnego i nieoficjalnego kultu
Czyngis-chana. Przybiera on różne formy, gdyż jest on czczony jako
przodek, bóstwo buddyjskie lub siła życiowa. Podczas spotkania
przybliżone zostaną nie tylko najważniejsze miejsca kultu
Czyngis-chana, ale także ich znaczenie dla Mongołów w Republice
Mongolii i w ChRL". Katarzyna Golik