STYPENDIUM DARMASISWA

DARMASISWA jest programem stypendialnym dla studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje bliskie stosunki. Stypendium daje studentom zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego, sztuki, rzemiosła, gastronomii i turystyki na indonezyjskich uczelniach uczestniczących w programie.


STYPENDIUM DARMASISWA, czyli studia na drugim krańcu świata – spotkanie dla zainteresowanych stypendium rządu Republiki Indonezji.

Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Ambasada Republiki Indonezji zapraszają wszystkich zainteresowanych stypendium w ramach programu Darmasiswa na spotkanie informacyjne, które odbędzię się w środę 18 stycznia 2012 o godzinie 18.00 w Galerii Azjatyckiej przy ul. Freta 5.

1. O PROGRAMIE
DARMASISWA jest programem stypendialnym dla studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje bliskie stosunki. Stypendium daje studentom zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego, sztuki, rzemiosła, gastronomii i turystyki na indonezyjskich uczelniach uczestniczących w programie.

Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu naukowego (non-degree). Jego uczestnikom nie wolno prowadzić w Indonezji działalności politycznej i/lub biznesowej, ani pracy zarobkowej lub badań naukowych.

2. OFEROWANE KURSY
1. PROGRAM DARMASISWA - REGULER 1 TAHUN
roczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego, sztuki, gastronomii i turystyki

2. PROGRAM DARMASISWA - REGULER 6 BULAN
półroczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego

3. KURS LETNI – REGULER 3 BULAN
trzymięsieczne stypendium na naukę określonych kierunków (zob. lista dostępnych kierunków)