BAHASA INDONESIA


Poniedziałek, 6.02.g.18.00

BAHASA INDONESIA - lekcja pokazowa języka indonezyjskiego, którą poprowadzi Maria Szymańska-Ilnata, była stypendystka rządu Republiki Indonezji. Cykl Języki Orientu.


Miejsce: Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa