Z WIZYTĄ U PLEMIENIA TODÓW


Czwartek, 28.06, g.18.00
Galeria Azjatycka Muzeum Azji i Pacyfiku

Z WIZYTĄ U PLEMIENIA TODÓW - relacja Rafała Kłeczka studenta Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, dotycząca zmian i procesów modernizacyjnych niewielkie południowoindyjskiej społeczności.

Todowie to niewielka społeczność żyjąca w górnych partiach południowoindyjskich Gór Błękitnych. Przez ponad dwieście lat stanowiący przedmiot badań etnografów i antropologów, od dłuższego czasu są poddani presji modernizacyjnej oraz zjawiskom związanych z popularyzowaną przez władze regionu turystyką wśród plemion. Wyraźny wpływ ludzi Zachodu, których znaczącą część w Górach Błękitnych stanowili chrześcijańscy misjonarze, zaobserwować można również w życiu religijnym społeczności. Todowie nadal wyznają swoją własną religię, skoncentrowaną na kulcie świętych zwierząt - bawołów, coraz jednak wyraźniejsze są w niej wpływy zarówno hinduizmu, jak i chrześcijaństwa. Prezentacja będzie dotyczyła tych problemów, jak również tradycji i codziennego życia tych niezwykłych ludzi.