GDZIE JEST TA WODA?

Poniedziałek 10.12.12. 18:00
Galeria Azjatycka Freta 5, Warszawa

GDZIE JEST TA WODA? - O ZNACZENIU WODY W HISTORII, TRADYCJI, POLITYCE I ŻYCIU SPOŁECZNYM W AZJI CENTRALNEJ - spotkanie z Anną Cieślewską, doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczką programów pomocowo-rozwojowych i Agnieszką Makowską, doktorantką w Instytucie Neofilologii UW oraz koordynatorką projektów rozwojowych w Azji Centralnej. Prezentacja publikacji "Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej" w ramach projektu: "Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody", finansowanego przez MSZ.


Po spotkaniu będzie rozsyłana darmowa publikacja pt. „Gdzie Jest Ta Woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej”. Publikacja będzie wydana w ramach projektu realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne i finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagrani
cznych RP.

Anna Cieślewska ukończyła Stosunki Międzykulturowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz Development Studies w SOAS w Londynie. Obecnie kończy doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, UW. Od kilku lat uczestniczy w projektach badawczych oraz programach pomocowo-rozwojowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, jest autorką modułów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej i międzykulturowej, trenerką oraz wykładowcą akademickim.

Agnieszka Makowska jest absolwentką Wydziału Archeologii UW i Studium Europy Wschodniej UW. Od długiego czasu koordynuje projekty rozwojowe w Azji Centralnej oraz w Rosji. Swoje wieloletnie doświadczenia z regionu stara się przełożyć na działania praktyczne w celu poprawy warunków życia tamtejszych społeczeństw.

Spotkanie w ramach cyklu "Współczesna Azja Centralna"

Organizator: Karolina Krzywicka (karolinakrzywicka@wp.pl)