ZAUŁKI RADZIECKIEGO ŚWIATA

Poniedziałek, 20.05, godz. 18.00
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa


ZAUŁKI RADZIECKIEGO ŚWIATA. BUDDYJSCY LAMOWIE W NIEOFICJALNYM ŻYCIU BURIACKICH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (1945-1991) - wykład dr. Alberta Jawłowskiego (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW). Wielu spośród lamów, którzy przeżyli represje i nie trafili do kontrolowanego przez władzę, otwartego w 1945 roku klasztoru w Górnej Iwołdze wróciło do swoich wiosek. Zaczęli pracować jak inni i żyć jak inni. Ale niemal od razu część z nich wróciła do odprawiania rytuałów, czytania mantr, wróżenia, porad, leczenia.