TAJNIKI PISMA ZZA WIELKIEGO MURU

Środa 19.03, g. 18.00, Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa, Wstęp Wolny 

TAJNIKI PISMA ZZA WIELKIEGO MURU – uczestniczki panelu sinologicznego prof. Irena Kałużyńska, prof. Ewa Zajdler i mgr Kamila Rum opowiedzą o najstarszych zabytkach pisma chińskiego, jego reformach i rozwoju, dzisiejszej sytuacji znaków, sposobach ich nauki i zapisu. Opowiedzą również o metodach korzystania ze słownika oraz wyjaśnią czym jest klucz w znaku. Organizacja Tomasz Madej

Irena Kałużyńska - W 1998 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa. Jej główne zainteresowania badawcze to językoznawstwo sinologiczne i onomastyka, szczególnie chińska toponimia, antroponimia i chrematonimia, w tym mechanizmy językowe powstawania nazw, struktura i semantyka nazw własnych.

Opublikowała dwie monografie i wiele artykułów naukowych, a także przetłumaczyła kilkanaście chińskich klasycznych i współczesnych utworów literackich oraz kilka ważnych książek dotyczących historii, filozofii,
nauki i kultury Chin.

Ewa Zajdler - sinolog językoznawca. Główne przedmioty badań to glottodydaktyka sinologiczna przełożenie teorii opisu języka chińskiego na praktykę jego nauczania, etnolingwistyka w zakresie języków pochodzenia protomalajskiego na Tajwanie.

Kamila Rum - doktorantka w Zakładzie Sinologii UW. Polem jej zainteresowań naukowych jest proces przetwarzania wizualnego znaków pisma chińskiego oraz jego implikacje na strategie przyswajania języka chińskiego przez obcokrajowców.