15.01 SZTUKA STROJU, STRÓJ W SZTUCE

 
Czwartek-piątek, 15-16.01, od godz. 9.00 do 17.00

KONFERENCJA „SZTUKA STROJU, STRÓJ W SZTUCE”
Interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona relacjom pomiędzy strojem a sztuką w różnych kulturach i epokach, w tym kwestiom symboliki stroju i zawartych w nim znaczeń. Obejmuje wystąpienia o bardzo szerokim zakresie, od archeologii pradziejowej po sztukę współczesną, przygotowane przez historyków sztuki, antropologów kultury, literaturoznawców, muzykologów. Program dostępny na stronie: www.world-art.pl.

Muzeum Azji i Pacyfiku, Solec 24, Warszawa
Wstęp wolny