29.01 "OTUN - muzułmańskie autorytety religijne w Azji Centralnej" - wykład dr Anny Cieślewskiej


Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na drugi wykład „Otun – muzułmańskie autorytety religijne w Centralnej Azji”, w ramach cyklu wykładów "Kobiece praktyki religijne w Islamie", który poprowadzi dr Anna Cieślewska z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykład „Otun – muzułmańskie autorytety religijne w Centralnej Azji” 
czwartek 29 stycznia 2015, o godz. 18.00
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 22, Warszawa.
Wstęp wolny.

Wykład poświęcony kobiecym przewodniczkom duchowym w Azji Centralnej, nazywanym: bibi otun, bibi chalifa itd., które zarówno w przeszłości, jak i teraz prowadzą nauczanie religii dla kobiet i dzieci, przewodzą różnorodnym rytuałom, które w tradycji centralnoazjatyckiej są właściwe tylko dla kręgu kobiecego oraz przewodniczą modlitwom dla kobiet podczas różnych świąt przykładowo urodzin Proroka Mahometa (mawlid), czy podczas Ramadanu, duplikując modlitwy odprawiane w meczecie dla mężczyzn.
Podczas spotkania zostaną pokazane fragmenty nagrań z rytuałów i obrzędów prowadzonych przez otun.

Planowany cykl wykładów prezentuje wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu: „Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie”, Fuga 2, NCN.

Spotkanie w ramach cyklu "Współczesna Azja Centralna"
Organizacja: kustosz Karolina Krzywicka (karolinakrzywicka@wp.pl)