Wystawa „W kraju Goldów i Oroczonów”

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na wystawę „W kraju Goldów i Oroczonów” prezentującą unikatową dokumentację badań terenowych Stanisława Poniatowskiego, przeprowadzonych w 1914 roku wśród ludów wschodniej Syberii. Eksponowane są na niej dokumenty osobiste, dzienniki podróży, tablice antropometryczne, fotografie oraz szkice etnologa, a także rysunki wykonane przez mieszkańców Syberii, oryginalne fragmenty lokalnych haftów i wycinanek oraz motywów zdobniczych, sporządzone z papieru, kory brzozowej, skóry ryb. 

Archiwalia pochodzą ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i po raz pierwszy zostały pokazane w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu w maju 2014 roku, w setną rocznicę wyprawy.

Wystawa potrwa od 16 stycznia do 15 lutego 2015 r.
Muzeum Azji i Pacyfiku, Solec 24, Warszawa 
Wstęp wolny, wt. - nd. 12.00 - 18.00
https://www.facebook.com/events/1533453823606503/