21.02 ŚCIEŻKA TUSZU - cykl warsztatów malarstwa tuszowego

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na cykl warsztatów malarstwa tuszowego prowadzone przez artystę plastyka Lecha Żurkowskiego.

ŚCIEŻKA TUSZU - wprowadzenie do estetyki i malarstwa dalekowschodniego - cykl warsztatów malarstwa tuszowego prowadzone przez artystę plastyka Lecha Żurkowskiego. Kurs obejmuje pięć zajęć dwugodzinnych. Koszt całości 150 zł. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę od godz. 12.00 do 14.00 począwszy od 21 lutego. Liczba miejsc ograniczona. O rezerwacji decyduje termin wysłania zgłoszenia drogą mailową na adres tomaszmadej@muzeumazji.pl Cykl zakończony się przeglądem, prezentacją i uzyskaniem dyplomu uczestnictwa.