22.03 ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE „JOGASUTR” PATAŃDŻALEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - wykład Jivana Vismay


Niedziela, 22.03, godz. 19.00 (KS)
ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE „JOGASUTR” PATAŃDŻALEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Wykład w Klubie Jogi Jivana Vismaya, jogina i ucznia żyjącego samozrealizowanego mistrza Swamiego Vivekanandy, mieszkającego w Indiach w Khadanie. Tłumaczenie z języka angielskiego Jacek Zimnicki. www.svypoland.pl
Wstęp 10 zł

Od Organizatorów www.svypoland.pl

Sutra to inaczej wzór oznaczający krótką formę większej informacji, którą możesz zastosować gdziekolwiek. Jest to mądrość, prawda wyrażona w formie pewnego klucza, wzoru. Sutry to nie filozofia ani psychologia, to naukowe formuły, bazujące na uniwersalnych prawach wszechświata i doświadczeniach mistrzów. Mistrzowie przekazywali i przekazują je swoim uczniom, aby mogli oni sami pokonywać stojące przed nimi przeszkody i problemy.

I tak jak na przykład w matematyce, aby można było zastosować dany wzór potrzebujemy znać matematykę lub nauczyciel matematyki musi wytłumaczyć jak mamy go użyć. Tak samo jest z sutrami. Aby móc je stosować w życiu, należy dowiedzieć się jak je odczytywać i jak z nich korzystać.

Na spotkaniu z Jivanem Vismayem, będzie okazja porozmawiać o znaczeniu i praktycznym zastosowaniu Joga Sutr Patanjalego w życiu codziennym.

Będzie się tez można dowiedzieć się więcej o Shri Vivek Yodze Integralnej i zapytać o to jak poradzić sobie z osobistymi problemami.

Będzie to możliwość doświadczenia Gyan-Yogi/Vedanty czyli techniki (Pytanie - Odpowiedź), którą mistrzowie praktykują ze swoimi uczniami od czasów ved by pomóc im zrozumieć między innymi .yamy, niyamy oraz rozwijać ich intelekt.

Wszystko to odbędzie się w energii i mądrości samo-zrealizowanego Mistrza Swamiego Vivekanandy, którego bezpośrednim uczniem jest prowadzący spotkanie Jivan Vismay.

Informacje:
Więcej info na www.svypoland.pl
@: svypoland@gmail.com
T: Sławek 502-670-213
T: Marcin 798 646 074
T: Jola 508 313 717