21.09 „Cień tuszu – dalekowschodnie inspiracje w sztuce współczesnej"


Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na wystawę „Cień tuszu – dalekowschodnie inspiracje w sztuce współczesnej”. 

Wystawa jest kontynuacją autorskiego przedsięwzięcia malarzy–kuratorów dokumentującego proces krystalizowania ducha Dalekiego Wschodu we współczesnej sztuce europejskiej. Multidyscyplinarna konstelacja kilkudziesięciu prac – ceramiki, fotografii, grafiki, malarstwa, rysunku, rzeźby.

Artyści: Małgorzata Antoszewska-Moneta, Elżbieta Banecka, Sukhi Barber (Wielka Brytania), Jan Berdyszak, Andrzej Bero, Urszula Broll, Dalia Dokšaitė (Litwa), Jerzy Jaworowski, Koji Kamoji, Tadeusz Kulisiewicz, Nyogen Nowak, Jarosław Sierek, Jerzy Stajuda, Andrzej Strumiłło, Paweł Żak, Lech Żurkowski.

Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek 21 września o godz. 19.00

Wystawa będzie trwała od 22 września do 18 listopada 2015 r.
Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, Warszawa

kuratorzy: Jarosław Sierek, Lech Żurkowski
Magdalena Ginter-Frołow, kustosz MAiP

Ideę wystawy oddaje refleksja prof. Andrzeja Strumiłły:
„Bardzo często różne obrazy mając podobieństwo zewnętrzne nie posiadają wspólnej istoty rzeczy – która determinuje ich wartość podstawową.
Sztuka współczesna Świata Zachodniego ma prawo korzystać z doświadczeń sztuki Wschodu i czyni to od dawna. Ale nie chodzi tu o naśladownictwo lub stylizację, stosowanie postaci, symboli, a nawet zestawień kolorystycznych właściwych sztuce Azji.
Głębiej rozumiane doświadczenia Wschodu sugerują syntezę, a nawet minimalizm (vide czarny i biały kwadrat Malewicza) i postawę medytacyjną (vide obrazy liczone Opałki) lub ekspresyjną sztukę gestu (vide malarstwo Hartunga).
W centrum sztuka Wschodu kumuluje energie obrazu (vide mandala).”
Warszawa, 27 lipca 2015 r.

THE SHADE OF INK - CONTEMPORARY ART INSPIRED BY FAR EAST

For many years western artists have inspired by the creativity of eastern artists. This is a phenomenon which reaches out far beyond imitation or stylization, the use of colour schemes and iconography peculiar to Asian art. It is more like an attempt to have a deeper understanding of Eastern Culture. It shows fondness of synthesis and minimalism, a meditative posture calm or on the contrary, a single gesture of expression.
“The shade of ink” is a presentation of artworks inspired by the Far East culture. Ceramics, photographs, paintings, drawings, sculpture are arranged together to show the diversity of forms of Far Eastern spirit crystallised into contemporary art. The exhibition showcases the artwork of Małgorzata Antoszewska-Moneta, Elżbieta Banecka, Sukhi Barber (United Kingdom), Jan Berdyszak, Andrzej Bero, Urszula Broll, Dalia Dokšaitė (Lithuania), Jerzy Jaworowski, Koji Kamoji, Tadeusz Kulisiewicz, Nyogen Nowak, Jaroslaw Sierek, Jerzy Stajuda, Andrzej Strumiłło, Pawel Żak and Lech Żurkowski.

The opening takes place on the 21 st September 2015 at 7:00 p.m. The exhibition is open to the public from the 22 nd September to 18 th November 2015. The event will be supported with series of events, including meetings with curators, artists and lectures.

The exhibiton is a project of artist-curators: Jarosław Sierek, Lech Żurkowski and Magdalena Ginter-Frołow (The Asia and Pacific Museum