23.10 Konferencja "70 LAT NIEPODLEGŁOŚCI INDONEZJI"
Muzeum Azji i Pacyfiku, Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „70 lat niepodległości Indonezji”, która odbędzie się 23 października 2015 r. w siedzibie Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie przy ul. Solec 24.

Celem konferencji jest prezentacja efektów prac polskich badaczy zainteresowanych przemianami, które w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat zachodzą w Indonezji. Mamy także nadzieję, że stanie się ona miejscem dyskusji oraz wymiany poglądów, które zainspirują kolejne osoby do bliższego, naukowego poznania tego ogromnego i niezmiernie zróżnicowanego kraju.

Obrady koncentrować się będą przede wszystkim wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą, ale jesteśmy otwarci także na wystąpienia bliżej związane z religią, historią, polityką oraz ekonomią.

Do udziału w konferencji zapraszamy etnologów/antropologów kultury, historyków, historyków sztuki, muzykologów, kulturoznawców, religioznawców, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których zainteresowania badawcze wpisują się w proponowaną przez nas tematykę.


PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„70 LAT NIEPODLEGŁOŚCI INDONEZJI”

23 października 2015 r.

09:30 Otwarcie
09:40 prof. Azyumardi Azra
Islam and Democracy: Example of Indonesia

Sesja I
moderator: prof. dr hab. Mirosława Czerny
10:10 Michał Sęk
Od uzyskania niepodległości do dziś. 70 lat rozwoju społeczno-ekonomicznego Indonezji z perspektywy regionów

10:30 Aleksandra Mikulska
Funkcjonowanie systemu Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej w Indonezji

10:50 Anna Stępień
Indonesia harusnya negara persatuan, bukan kesatuan! – państwo
i region w narracjach działaczy ruchów rewitalizacji kultury Minahasa

11:10 Anna Marta Maćkowiak
Pluralizm religijny w Indonezji i sposoby radzenia sobie z nim. Przykład Lomboku
11:30 Dyskusja
11:40 Przerwa

Sesja II
moderator: prof. Małgorzata Jarmułowicz
11:55 Przemysław Wiatrowski
Kulturowe uwarunkowania indonezyjskiej i polskiej frazeologii

12:15 Marcin Kończal
Międzypokoleniowe spory matki i córki na przykładzie powieści Okky Madasari pt. Entrok

12:35 Dr. Teija Gumilar, Daria Zozula
Odrodzenie naukowej współpracy polsko-indonezyjskiej
po normalizacji stosunków dwustronnych pomiędzy Polską
a Indonezją

12:55 Dawid Martin
Kontakty muzyczne PRL-u z Republiką Indonezji w dobie rządów prezydenta Sukarno

13:15 Marzanna Popławska
Element dyscyplinarnego kanonu – etnomuzykologiczne badania
w Indonezji
13:35 Dyskusja
13:45 Przerwa obiadowa

Sesja III
moderator: dr Przemysław Wiatrowski
14:40 Maria Szymańska-Ilnata
Talempong – instrument muzyczny o „dwóch obliczach”, jako przykład współczesnych przemian w kulturze muzycznej Sumatry Zachodniej

15:00 Renata Lesner-Szwarc
Współczesna kultura taneczna północnej Bali (przykład regencji Buleleng)

15:20 Małgorzata Jarmułowicz
Performatywny wymiar kultury plemiennej na Sumbie

15:40 Marianna Lis
Wayang o najnowszej historii Indonezji na przykładzie spektakli Wayang Revolusi i Wayang Republik
16:00 Dyskusja
16:10 Przerwa

Sesja IV
moderator: dr Marzanna Popławska
16:25 Joanna Wacławek
Krajobraz z niepodległością w tle

16:45 Krzysztof Morawski
O batiku w powojennej Indonezji

17:05 Tomasz Madej
Święte znaki przodków - renesans tatuażu etnicznego w Indonezji
17:25 Dyskusja
18:00 Zamknięcie obrad

Organizatorzy:
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
Ambasada Republiki Indonezji w Polsce
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Organizatorzy zapewniają poczęstunki w przerwach oraz obiad. Koszty przyjazdu oraz ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres mszymanskailnata@muzeumazji.pl

Komitet organizacyjny:
Dawid Martin (Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie)
Maria Szymańska-Ilnata (Muzeum Azji i Pacyfiku)