27.05 DZIAŁALNOŚĆ NIEZALEŻNYCH MEDIÓW W AZJI ŚRODKOWEJMuzeum Azji i Pacyfiku oraz Fundacja Otwarty Dialog zapraszają na spotkanie "DZIAŁALNOŚĆ NIEZALEŻNYCH MEDIÓW W AZJI ŚRODKOWEJ". Gościem spotkania będzie Lyudmyla Kozlovska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, której celem statutowym jest obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach regionu: Kazachstanie, Rosji i Ukrainie

Piątek 27 maja, godz. 18.00
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ul. Solec 24.
Wstęp wolny.

Lyudmyla Kozlovska
Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog. Inicjatorka powołania, a od czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog. Organizatorka międzynarodowych misji obserwacji wyborczych oraz misji monitorujących stan przestrzegania praw człowieka na Ukrainie, w Gruzji i w Kazachstanie. Koordynuje działania na rzecz reformy Interpolu, którego mechanizmy nagminnie wykorzystują państwa autorytarne. 


Absolwentka finansów na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sewastopolu oraz The School of Arts and Humanities na University of Wales w Bangor. Stypendystka rządu polskiego i doktorantka na Wydziale Historii Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (placówka edukacyjna, założona m.in. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).


Działaczka społeczna, zaangażowana w działalność Fundacji Regionalnych Inicjatyw i organizacji PORA (czarna). W 2004 r. aktywna uczestniczka Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie. Liderka kampanii na rzecz wyprowadzenia Floty Czarnomorskiej FR z Sewastopola w 2005-06 r. W przeszłości także koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji Dialog na Rzecz Rozwoju i przedsiębiorstwie OOO „ES.T.Kom” (Ukraina).
Zainteresowana historią i polityką Europy Wschodniej i Azji Central


Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej, pełniącej obecnie funkcję Prezesa Fundacji. Do celów statutowych Fundacji należą obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach regionu: Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. 


Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji wyborów i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w obszarze postradzieckim. Na ich podstawie powstają raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, ośrodków analitycznych i mediów.


Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami postradzieckimi w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji ich polityki wewnętrznej. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. 


Fundacja posiada swoich stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.