POLSKIE KONTAKTY TEATRALNE Z ORIENTEM W XX WIEKU spotkanie z Prof. Zbigniew Osińskim

Spotkanie z Prof. Zbigniew Osińskim połączone z promocją książki.

Galeria Azjatycka, ul. Freta 5
Środa 13.05.2009 godz. 18.00 Wstęp WolnyZbigniew Osiński – polski teatrolog, historyk teatru, profesor, wykłada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1973-1977 był kierownikiem literackim Teatru Starego w Krakowie. Projektodawca i pierwszy dyrektor, a od 1991 dyrektor artystyczny, powołanego w 1990 roku Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu.


"Polskie kontakty teatralne zOrientem w XX wieku. Część pierwsza: Kronika"
Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Niniejszy tom zawiera kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Autor na podstawie afiszów, recenzji, fotografii i zapisów filmowych stworzył szczegółową relację, dzięki której dosiadujemy się, jakie przedstawienia zostały pokazane w Polsce przez ostatnie sto lat, a także kto, co i gdzie na ten temat napisał. Uzupełnienie kroniki stanowią zebrane w odrębnym tomie studia obejmujące takie zagadnienia, jak: polska recepcja opery pekińskiej i japońskiego teatru no, wizyty zespołów kabuki czy stosunek Jerzego Grotowskiego do kultur Orientu.

"Polskie kontakty teatralne zOrientem w XX wieku. Część druga: Studia"

Druga część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrami azjatyckimi. Część pierwsza zawiera szczegółową kronikę, dokumentującą wizyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Studia zebrane w niniejszym tomie obejmują takie zagadnienia, jak: polska recepcja opery pekińskiej i japońskiego teatru no, wizyty zespołów kabuki i współczesnej "opery dziewczęcej" Takarazuka.Szczególnie uważnie przygląda się Zbigniew Osiński temu, jaki stosunek do kultur Orientu miał Jerzy Grotowski i jak jego zainteresowanie Wschodem objawiało się w spektaklach Teatru Laboratorium.
W przyszłości planowane jest wydanie części trzeciej - antologii polskich tekstów o różnych formach teatrów orientalnych.