PROF. TADEUSZ MARGUL (1923-2009) - RELIGIOZNAWCA, FILOZOF, POLIGLOTA

Sobota, 29.08. godz. 18.00
Galeria Azjatycka, ul. Freta 5, Warszawa
WSTĘP WOLNY


PROF. TADEUSZ MARGUL (1923-2009) - RELIGIOZNAWCA, FILOZOF, POLIGLOTA - wspomnienia z wykorzystaniem zapisów spotkań w MAiP (audio)

TADEUSZ MORGULByl znanym i cenionym w swiecie religioznawcą, profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczem religii Azji, zwł. Indii i Chin oraz buddyzmu, wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Orientalistycznego w Lublinie (1977-1987), wspózałożycielem Lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Był m.in. uczniem ks. Franciszka Tokarza. Był pierwszym wykładowcš filozofii chińskiej na UMCS, nauczał też języka japońskiego i klasycznego języka chińskiego na kursach organizowanych przez SKOrwL, pisywał m.in. do "Zeszytów SKOrwL" i do "ALBO - albo. Inspiracje Jungowskie"

Jego najbardziej znane publikacje:

* Present-Day Worship of the Cow in India
* Międzynarodowa bibliografia religioznawstwa porównawczego w układzie działowym
(wyd. polsko-angielskie)
* Mity z pięciu częci wiata
* Indie na co dzień. Z notatnika religioznawcy
* Sto lat nauki o religiach wiata
* Zwierzę w micie i kulcie
* Jak umierały religie
* Religie jako wiete przekazy
* Religia a przestrzeń i krajobraz
* Metody i kierunki w badaniach nad religiami

oraz artykuły o buddyzmie, Eliadem, smoku w Chinach, medycynie tybetanskiej,
polskich indianistach i in.