PRAKTYKA KOANÓW W BUDDYZMIE ZEN A SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Piatek, 20.11. godz. 18.00, Galeria Azjatycka Freta 5

WSTĘP WOLNY

PRAKTYKA KOANÓW W BUDDYZMIE ZEN A SZTUKA WSPÓŁCZESNA - spotkanie z dr. hab. Tomaszem Sikorskim, który przedstawi pokłosie konferencji naukowej i wystawy "Dzieło sztuki jako koan". Spotkania w cyklu Z tradycji buddyzmu. Przygotowane przez kustosza Macieja Góralskiego.

dr.hab. Tomasz Sikorski - (ur.1953) studiował w latach 1974-79 na Wydziale Rzeźby i Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest artystą niezwykle wszechstronnym, używającym wielorakich środków wyrazu. W latach 70., jako uczestnik ruchu awangardowego w sztuce, realizował prace o charakterze konceptualnym - m.in. działania, performances, zajmował sie też fotografią artystyczną; i dokumentalną. W latach 80. powstało szereg cyklów malarskich i instalacji malarskich Sikorskiego, artysta kontynuował twórczość w zakresie sztuki performance, wykonywał prace fotograficzne oraz graffiti. W latach 90. powstało wiele realizacji o charakterze rzeźbiarsko-architektonicznym. Sikorski jest również autorem filmów artystycznych, rysunków, druków i prac z dziedziny sztuki poczty, spektakli audiowizualnych i multimedialnych, instalacji przestrzennych i environments. W 1976 roku założył i prowadził; do 1978 roku (z T. Konartem) Galerię w Klubie Mospan Politechniki Warszawskiej (później Galeria P.O.Box 17). W latach 1979–1987 prowadził (z J. Onuchem) Pracownię Dziekanka, interdyscyplinarny ośrodek artystyczno-edukacyjny Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1984-88 wykładał w USA. W latach 1992-2003 prowadził Pracownię Przetwarzania Obrazu i Intermediów w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2003 prowadzi pracownie Działań Multimedialnych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Charakterystycznym rysem twórczości Sikorskiego, jest łączenie poszukiwań formalnych w obszarze języka artystycznego z ogromną wrażliwością i treściami odnoszącymi się do wewnętrznego świata duchowości człowieka, których uniwersalny przekaz wykracza daleko poza rozwiązania czysto formalne. Sztuka Sikorskiego oscyluje na styku subiektywnej wyobraźni i świata odwiecznych symboli i archetypów, dąży do zintegrowania intelektu z intuicją, emocji z doświadczeniem i przekraczania języka.

oprac. Ewa Gorzadek, CSW Warszawa www.tomaszsikorski.net