PALINDROMY CZYTAJ TAK I WSPAK

Środa, 4.08. godz. 18.00 PALINDROMY CZYTAJ TAK I WSPAK (wykład multimedialny) - spotkanie z prof. Tadeuszem Morawskim (Politechnika Warszawska) dla miłośników gier słownych; www.palindromy.pl