TYBETAŃSKIE CEREMONIE POGRZEBOWE

Piątek, 28.10 g.18.00


TYBETAŃSKIE CEREMONIE POGRZEBOWE - wykład geshe Jamyang Sangay ze szkoły Gelugpa buddyzmu tybetańskiego oraz modlitwy w intencji umarłych - mnisi z tybetańskiego klasztoru Hardhong Khangtsen Drepung Gomang z Indii.