JUNGOWSKI ARCHETYP WOJOWNIKA

Sobota, 29.09, Galeria Azjatycka
g.18.00, Wstęp Wolny

JUNGOWSKI ARCHETYP WOJOWNIKA - spotkanie z terapeutą i astrologiem Romanem Fierfasem z autorskiego cyklu Archetypy męskie w kulturze Wschodu i Zachodu; www.xorceria.pl Wprowadzenie kustosz Maciej Góralski.