TATARZY W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ

Poniedziałek, 4.03, g.18.00
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa

TATARZY W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ - OD BITWY POD GRUNWALDEM PO KAMPANIĘ WRZEŚNIOWĄ - spotkanie z historykiem Grzegorzem Korsakiem przygotowane przez kustosza Mariana Majkę.