WAYANG W SZTUKACH WIZUALNYCH


Czwartek. 14.03, g.18.00
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa

WAYANG W SZTUKACH WIZUALNYCH - spotkanie z Marianną Lis, doktorantką Instytutu Sztuki PAN, która opowie o wpływach tradycyjnego indonezyjskiego teatru cieni na współczesne malarstwo, rzeźbę, street art i inne sztuki wizualne dzisiejszej Jawy. Autorski cykl "Sztuka widowiskowa i wizualna na Jawie"

Wayang w sztukach wizualnych

Wayang, istniejący nieprzerwanie od ponad tysiąca lat, głęboko zakorzeniony w tradycji teatr indonezyjski, stanowi nieprzebrane źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń artystów. Wśród najczęściej pojawiających się postaci i motywów są Punakawan – Semar, Petruk, Bagong i Gareng – rodzina klownów, którzy w spektaklach wayangu komentują ostatnie wydarzenia z kraju i ze świata czy wyśmiewają skorumpowanych polityków. Ich żarty są improwizowane, a wizerunek często ulega zmianie. W pracach Robeta Kana i Heri T.jo towarzyszą olejnym postaciom zaczerpniętym z malarstwa europejskiego, dialogując z przeszłością, zaś w pracach Indieguerillas przenoszą nas w świat psychodelicznego cyrku popkultury. Bajaj stylizowany na postać z wayangu autorstwa Nasiruna czy groteskowy Petruk-robot o wielu obliczach w malarstwie Heri Dono to tylko wstęp do spotkania o wpływach wayangu na współczesne malarstwo, rzeźbę, street art i inne sztuki wizualne dzisiejszej Jawy.