WIERSZ O CICHEJ ILUMINACJI

Środa, 14.08. godz. 18.00, Wstęp Wolny
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa 

WIERSZ O CICHEJ ILUMINACJI chińskiego mistrza czan, Chi Chern Fashi, prezentowany przez autora wraz komentarzem. Cykl Z Tradycji Buddyzmu. Tłumaczenie kustosz Maciej Góralski.