HISTORIA JAKO PRZEPOWIEDNIA. W KRĘGU MYŚLI TATARSKIEJ XIX I XX WIEKU

Piątek, 28.02, g.18.00, Wstęp Wolny, 
Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa 

HISTORIA JAKO PRZEPOWIEDNIA. W KRĘGU MYŚLI TATARSKIEJ XIX I XX WIEKU - spotkanie z dr. Wojciechem Wendlandem, historykiem kultury, autorem książki Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, połączone z promocją książki. Organizacja: Krzysztof Morawski (MAiP).

Czy w dawnej Polsce żyli prawdziwi derwisze?
Dlaczego Tatarzy propagowali międzyreligijny i międzykulturowy dialog?
Jak w dawnej Polsce i Europie postrzegano islam, Tatarów, Azję?
Co Tatarzy myśleli o państwie Izrael?
Dlaczego postulowali wyzwolenie kobiet?
Kim naprawdę był Sienkiewiczowski Azja Tuhajbejowicz?
Jaką przyszłość wieszczyli światu Tatarzy?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w książce
Wojciecha Wendlanda pt. "Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna
Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej", wydanej w Krakowie w końcu ubiegłego roku.

Ta oryginalna, interdyscyplinarna i wszechstronna rozprawa traktuje o niezbadanym
i nieznanym fenomenie intelektualnym oraz o towarzyszącej mu frapującej,
uniwersalistycznej, dialogicznej wizji świata i człowieka.

Bohaterami książki są badacze przeszłości przepowiadający przyszłość:

Tatarzy – od wieków kojarzeni ze znakomitymi i okrutnymi wojownikami,
łupieżczymi najazdami, ogniem, szablą i jasyrem, półksiężycem i wielożeństwem
– wieszczyli wyzwolenie kobiet, syntezę cywilizacji Wschodu i Zachodu,
nowa erę w dziejach ludzkości, wolną od przesądów i uprzedzeń,
opartą na wartościach pluralizmu, postępu i pokoju.