BURIACKI LAMA BIDIA DANDARON - FILOZOF, OUTSIDER I MISTRZ TANTRY WSZECHROSJI


Niedziela, 13.04, godz. 16.00, Wstęp Wolny, Galeria Azjatycka Muzeum Azji i Pacyfiku

BURIACKI LAMA BIDIA DANDARON - FILOZOF, OUTSIDER I MISTRZ TANTRY WSZECHROSJI - przed setną rocznicą urodzin sylwetkę buriackiego mistrza tantry przybliżą: prof. Tatiana Berniukiewicz (Zabajkalski Uniwersytet Państwowy w Czycie), dr Albert Jawłowski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Bato Dondukow (Ułan - Ude), doktorant Wydziału "Artes Liberales" UW. Prowadzenie kustosz Maciej Góralski. Cykl Z tradycji buddyzmu.


Bidia Dandaron urodził się w 1915 roku na stepach Wschodniej Syberii (dziś Republika Buriacja). Jako dziecko był uczniem Łubsana, jednego z buriackich mistrzów tantry. W 1937 roku na fali stalinowskich represji po raz pierwszy trafia do łagru. Po wyjściu na wolność trafia do Moskwy, gdzie w okresie chruszczowskiej odwilży podejmuje m.in. ciekawą próbę połączenia treści zachodniej filozofii z naukami buddyjskimi. Jednak jako były więzień polityczny nie jest w stanie znaleźć stałej pracy co zmusza go do powrotu do rodzinnej Buriacji. Już w połowie lat 60 - tych wyruszają za nim pierwsi uczniowie, którzy stopniowo osiedlają się na rosyjsko - mongolskim pograniczu, tworząc w oddali o społeczno - politycznych centrów ZSRS przestrzeń duchowej i intelektualnej autonomii. W 1972 roku Dandaron zostaje ponownie aresztowany. Zaszczuty i schorowany umiera w łagrze. Zostawia po sobie bogaty dorobek pisarski. Niedawno zbiór jego wybranych prac wydano w Petersburgu w ramach serii "Klasycy filozofii rosyjskiej XX wieku". W setną rocznicę urodzin warto przybliżyć w Polsce tę nieszablonową postać.