WIELKA NIRWANA ŚIAKJAMUNIEGO


Wtorek, 15.04, g. 18.00, Galeria Azjatycka Muzeum Azji i Pacyfiku

WIELKA NIRWANA ŚIAKJAMUNIEGO – drugie z czterech spotkań z indologiem i tłumaczem Arturem Karpem, przygotowującym do wydania polski przekład palijskiej "Wielkiej Sutry o Doskonałym Wygaśnięciu" (Mahaparinibbana-sutta). Słuchacze zapoznają się z przedstawionymi w tekście zdarzeniami poprzedzającymi ostateczne odejście Przebudzonego, a także z dramatycznym przebiegiem uroczystości pogrzebowych. Wstęp 9 zł. Organizacja kustosz Maciej Góralski