ROLA WAYANGU W DEKOLONIZACJI INDONEZJI

Środa,16.04, godz. 18.00, Wstęp Wolny, Galeria Azjatycka, Freta 5, Warszawa 

ROLA WAYANGU W DEKOLONIZACJI INDONEZJI - Spotkanie z Marianną Lis,doktorantką Instytutu Sztuki PAN, poświęcone sposobom politycznego wykorzystywania teatru cieni w pierwszych dekadach po odzyskaniu niepodległości, a także roli jaką odegrał w procesie dekolonizacji i budowy nacjonalizmu indonezyjskiego. Autorski cykl Sztuka widowiskowa i wizualna na Jawie. Organizacja Tomasz Madej