28.02 "Niedźwiedź w cieniu smoka" - spotkanie z Michałem Lubiną

Sobota 28.02, godz. 18.00, Wstęp 9 zł Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24

"Niedźwiedź w cieniu smoka" - Klub Laurazja zaprasza na spotkanie z Michałem Lubiną, w związku z wydaniem jego najnowszej książki traktującej o relacjach Rosyjsko-Chińskich w ostatnim ćwierćwieczu.


Książka "Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014". Jest to pierwsza w języku polskim całościowa monografia opisująca współczesne stosunki rosyjsko-chińskie. Bazując na bogatym materiale źródłowym i osobistej znajomości Rosji i Chin, autor przekonuje, iż lata 1991-2014 stanowią okres przełomowy dla stosunków na linii Moskwa-Pekin. Po raz pierwszy w historii najnowszej to Chiny stały się partnerem silniejszym, zyskując wielowymiarową i wykazującą tendencję do pogłębiania się, przewagę nad Rosją.

„Michał Lubina przedstawił rozprawę nie tylko dotyczącą ciekawego zagadnienia, ale (…) znajdującą się na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wysoko oceniam zdolności interpretacyjne poszczególnych wydarzeń i faktów z zakresu relacji rosyjsko-chińskich. Te umiejętności analityczne już w tej chwili sytuują Michała Lubinę w gronie jednego z najlepszych znawców relacji politycznych i gospodarczych nie tylko pomiędzy tymi dwoma państwami, ale też i w znaczącej części północno-wschodniej i środkowej Azji. Oceny poszczególnych wydarzeń formułowane przez Michała Lubinę są nie tylko zazwyczaj bardzo trafne, ale też i świadczą o bardzo dobrze opanowanej umiejętności stosowania siatki kategorii teoretycznych obowiązującej w nauce o stosunkach międzynarodowych".
Z recenzji prof. dr hab. Romana Bäckera

„Przedstawiony tekst (...) stanowi najpotężniejsze i bardzo wyczerpujące opracowanie stosunków rosyjsko-chińskich w okresie ścisłej współczesności. Autor nie pomija zasadniczo żadnych istotnych z punktu widzenia perspektyw wzajemnych relacji obu państw wydarzeń i dokumentów (…) Analiza pozostaje precyzyjna nie tylko w warstwie faktograficznej w kwestii stosunków rosyjsko-chińskich w minionym dwudziestoleciu (...), jest również dobrze podbudowana analizą historycznych i kulturowych uwarunkowań tych relacji (...) Wnioskowanie Lubiny można określić przede wszystkim jako całkowicie jasne i bardzo trzeźwe, tak jak trzeźwe i pragmatyczne są stosunki pomiędzy partnerami, o których zaproponowany tekst traktuje (…) to przykład bardzo umiejętnego i fundamentalnego oglądu współczesnego stanu stosunków międzynarodowych na wschód od Unii Europejskiej; sformułowany jest harmonijnie i ciekawie, charakteryzuje się także przytoczeniem nadzwyczaj bogatego materiału empirycznego. Przede wszystkim zaś prezentuje poważne walory prognostyczne"
Z recenzji Prof UJ dr hab. Joachima Dieca